Apie mus

linija

Curriculum vitae Viktorijos Vaišvilaitės

Išsilavinimas ir kvalifikacijos

1983 m. – Vilniaus universitetas, istorijos fakultetas, psichologijos specialybė;

1984 m. – specializacija  „Neurozės ir psichoterapija“ Leningrado  M. Bechterevo psichoneurologijos MTI;

1989 m. – dalykinio bendravimo trenerių kursai. Talino pedagoginio instituto ir konsultacijų firmos „Mainor-Konsultant“ programa.  200 val.;

1993 m. – Vilniaus universitetas, psichologijos daktarės laipsnis;

1995 m. – Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos suteikta  psichoterapeutės kvalifikacijos kategorija;

1998 m. – LR Sveikatos apsaugos ministerijos suteikta psichologės psichoterapeutės pirmoji kvalifikacijos kategorija;

1996-2004 m. studijos  pagal Europos psichodramos instituto programą. Įgyta psichodramos psichoterapeutės kvalifikacija;

2002 m. – kvalifikacijos kėlimas Kauno medicinos universitete. Tema „Psichoanalitinė palaikomoji psichoterapija“. 80 val.;

2004-2005 m. – kvalifikacijos kėlimas Kauno medicinos universitete. Tema „Asmenybės sutrikimų gydymas psichoanalitinės psichoterapijos požiūriu“. 150 val.;

2010 m. – kvalifikacijos kėlimas Lietuvos sveikatos mokslų universitete „Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę- elgesio psichoterapiją“. 160 val.;

2016-2017m.  – kvalifikacijos kėlimas Lietuvos sveikatos mokslų universitete „Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“. 160 val.;

2016 m.  – praktinis seminaras „Transference-focused psychotherapy for borderline & other personality disorders”. Lekt. prof. F.Yeomans;

2019 m.  – klinikinis seminaras „Žmonės ir ne tik: klinikinė namų, gyvūnų, daiktų, laiko, erdvės, pinigų, mirties ir Dievo reikšmė”. Lekt. prof. Salman Akhtar;

2020 m. – mokymai “Nuotolinio kurso organizavimas MOODLE ir ZOOM priemonėmis” Klaipėdos universitetas. 40 val.

Dalyvavimas konferencijose

2000 Estija, Parnu  – tarptautinė psichodramos konferencija „Baltic Moreno days“

2001 Vokietija, Berlynas – 6-oji tarptautinė Europos psichodramos  instituto (PIfE) konferencija

2002 Latvija, Jelgava –tarptautinė psichodramos konferencija „2nd Baltic Moreno days“. Praktinio seminaro „Woman‘s Dreams in XXI century“ pristatymas (kartu su Friedel Geisler)

2004 Klaipėda, Lietuva – tarptautinė psichodramos konferencija “3rd Baltic Moreno days” Organizacinio komiteto pirmininkė

2005 Vilnius, Lietuva – 13-tasis Europos Psichoterapijos asociacijos kongresas „Widening Borders of Europe – Widening Borders of Psychotherapy“. Parengtas ir perskaitytas pranešimas „On the Resistance in Psychodrama“

2005 Krokuva, Lenkija – 8-oji Europos psichodramos instituto (PIfE) konferencija

2012 Vilnius, Lietuva – tarptautinė psichiatrijos konferencija „Bridging Western and Eastern Psychiatry“. Parengtas ir perskaitytas pranešimas  „Group Psychotherapy for Patients with  Panic Disorder“

2014 Vilnius, Lietuva – Europos Psichoterapijos asociacijos kongresas „How Art and Science Meet“. Parengtas ir perskaitytas pranešimas „Group Psychotherapy for Patients with Panic Disorder: Search for the Better Approach“

2020 Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautinė konferencija HEALTH. SOCIETY. SCIENCE ir  pranešimo pristatymas.

2021 Panevėžio valstybinės kolegijos konferencija „Darni ir tvari visuomenė: sveikatos ir socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“. Pranešimas: „Kolegijos bendruomenės psichologinė savijauta antrojo karantino metu“

Darbovietės

1983-1990 – Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. Jaunesnioji mokslinė bendradarbė

1991-1992 Šiaulių psichoneurologijos dispanseris. Psichologė

1992 –2019 Respublikinės Šiaulių ligoninės psichosomatikos skyriaus   (vėliau–IV bendros psichiatrijos skyriaus) medicinos psichologė, psichoterapeutė. Darbo turinys grupės ir individuali psichoterapija.

1994-2015 m.- Šiaulių  universiteto lektorė

Nuo 2019 – Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė

Nuo 2008- privati psichologės praktika su individualios veiklos vykdymo pažyma

Publikacijos

  1. Stulpinas V., Vaišvilaitė (1999) Šeimos rekonstrukcijos metodas (pagal V.Satir)/ Grupinė psichoterapija Lietuvoje. Sud.R. Kočiūnas. Vilnius: Via Recta. P.219-234
  2. Vaišvilaitė (2002) Psichogimnastikos pratimai ir praktiniai jų taikymo aspektai/ Psichikos sveikatos prielaidos. Šiauliai: ŠU leidykla. P.71-86
  3. Vaišvilaitė (2006) Apšilimas kaip psichodramos proceso dalis / Ugdymo psichologija : mokslo darbai, nr.17. ISSN 1392-639X p. 33-37.
  4. Vaišvilaitė (2008). Psichodrama. /Psichoterapija. Knyga profesionalams ir smalsiesiems. ISBN 9789955511915 p. 263-281.