Individuali psichoterapija​

linija
Tai darbas, vykstantis „prie keturių akių“. Seansas trunka 45-5O min, 1-2 kartus per savaitę. Psichoanalitiškai orientuotos psichoterapijos paslaugos gali būti trumpalaikės – iki 50 seansų, arba ilgalaikės – daugiau nei 50 seansų, tiek, kiek reikalaujapradžioje aptarti ir darbo eigoje iškilę darbo tikslai bei uždaviniai. Paslaugos pradedamos teikti sudarius kontraktą, kuriame aptariami tikslai, uždaviniai, numanomi siektini rezultatai, numanoma trukmė, kaina, kliento ir specialisto atsakomybės ir įsipareigojimai, etikos, konfidencialumo nuostatos, susitikimų vieta, laikas, seansų trukmė, apmokėjimo forma ir pateikiami finansiniai dokumentai, praleidimai, neįvykusios sesijos ir apmokėjimas už jas, galimi pašaliniai efektai, kiti aktualūs klausimai. Kontraktas sudaromas žodžiu. Kontraktas darbo eigoje gali būti aptariamas iš naujo, keičiamas, tobulinamas, atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas ar aplinkybes. Prieš sudarant kontraktą vyksta pirminiai interviu, paprastai iki 4 susitikimų, kuriuose aptariama problemos, dėl kurių kreipiamasi, būsimo kontrakto nuostatos, sužinoma kliento gyvenimo istorija, patirtys, susidūrus su panašiais specialistais, formuluojami tikslai ir uždaviniai. Šių susitikimų metu tiek specialistas, tiek klientas apsisprendžia ar nori, ar galės kartu dirbti, nes abu yra laisvi atsisakyti, pakeisti nuomonę. Atostogos, kainų pasikeitimai yra aptariami kaip galima anksčiau. Psichoterapijos paslaugų teikimo pabaiga. Tai tinka visoms psichoterapijos rūšims.
  • Natūrali. Kai beveik visi tikslai, numatyti pradžioje bei iškilę darbo eigoje, yra pasiekti ir tolesnis darbas esminių pasikeitimų nebeatneš ir kai šiuo klausimu sutaria abu proceso dalyviai.
  • Priešlaikinė. Kai klientui atrodo, kad pabaiga jau galima, o psichoterapijos paslaugų specialistas ir/arba grupės nariai dar mato kitas galimybes, galinčias esmingai pakeisti kliento gyvenimo kokybę, arba kliento vengimą eiti į skausmingesnius vidinius lygmenis, arba galimus pavojus per anksti nutraukus psichoterapijos paslaugų teikimą.
  • Vienašališkas kontrakto nutraukimas. Tokiu atveju, kaip taisyklė, klientas susidurs su visa eile neigiamų pasekmių, su kuriomis supažindinamas, nekvestionuojant jo teisės laisvai apsispręsti.